‚Q‚O‚O‚V”N‚P‚PŒŽ‘S‘Šρ`σ‹΅

‚xF‰‘{‰κA‚rF²’•ΫA‚gF‰‘•l‚m‚cAWBFƒzƒƒCƒgƒr[ƒ`ANHF“ί”eŒR`ATGF“VŠθŽV‹΄AIWFŠβ‘AHKF`ASVFƒVƒAƒk [ƒNƒrƒ‹

.(YOKOSUKA)................ 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . .30
BLUE RIDGE (LCC19)......... Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y —g—€ŽwŠφŠΝ
KITTY HAWK (CV63).......... - - - - - - - - --ANNUALEX 19G- - - - - - - - - - - Y Y Y Y ‹σ•κ
COWPENS (CG 63)............ Y Y Y Y Y Y - - --ANNUALEX 19G- - - Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y „—mŠΝ
SHILOH (CG 67)............. - Y Y - - - - - --ANNUALEX 19G- - - - - - - - - - - - - - Y@„—mŠΝ
CURTIS WILBUR (DDG54)...... - - - - - - - - --ANNUALEX 19G- Y Y Y Y/Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ‹μ’€ŠΝ
JOHN S McCAIN (DDG56)...... - - - - - - - - --ANNUALEX 19G- - - - -WB - - - - -=WB= - - ‹μ’€ŠΝ
FITZGERALD (DDG 62)........ - - - - - - - - --ANNUALEX 19G- - - - - - - - - - Y Y Y Y -@‹μ’€ŠΝ
STETHEM (DDG 63)........... Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y@‹μ’€ŠΝ
LASSEN (DDG 82)............ - - - - - - - - --ANNUALEX 19G- - - - - - - - - - - -WB - -@‹μ’€ŠΝ
McCAMPBELL (DDG 85)........ - - - - - - - - --ANNUALEX 19G- - - - - - - - - - -=WB= - -@‹μ’€ŠΝ
MUSTIN (DDG 89)............ - - - - - - - - --ANNUALEX 19G- - - - - - - - - - - - - - -@‹μ’€ŠΝ

.(SASEBO).................. 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . .30 
ESSEX (LHD 2).............. - -===HK=== - - - - - - - - - - - - - - - - - - -====SV====@—g—€ŠΝ
JUNEAU (LPD 10)............ - - - - - - - S S S S - - - - - - - - S S S S S S S S - Y Y@—g—€ŠΝ
HARPERS FERRY (LSD 49)..... S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S - - - - - - -@—g—€ŠΝ
TORTUGA (LSD 46)........... - - - - - -WB - S S S-ANNUALEX- - - - - - S S S S S S S S S@—g—€ŠΝ
GUARDIAN (MCM5)............ =WB= - - - - - - - - - - -=HAI FONG= - - - - - - - - - S S S@‘|ŠC’ψ
PATRIOT (MCM7)............. =WB= - - - - - - - - - - -=HAI FONG= - - - - - - - - - S S S@‘|ŠC’ψ
SAFEGUARD (ARS 50)......... S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S@‹~“οŠΝ

.(SUBMARINE,SUB TENDER).... 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . .30 
FRANK CABLE (AS 40)......... Y Y Y Y Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -@φ…ŠΝ•κŠΝ
TOPEKA (SSN 754)............ Y Y Y Y - - - - --ANNUALEX 19G- - - - - - - - - - - - - - -@Œ΄φ
CHEYENNE (SSN 773).......... - - - - Y Y Y Y Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -@Œ΄φ
PASADENA (SSN 752).......... - - - - - - - - - Y Y Y Y Y Y Y - - - - - - - - - - - - - -@Œ΄φ
JEFFERSON CITY (SSN 759).... - S S S S S S S S S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -@Œ΄φ

.(SUPPORT SHIPS)........... 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . .30 
SAN JOSE (T-AFS 7).......... - - - - S S S S - - - - S S S -WB - - - S S S S S -==NH== -@ν“¬•β‹‹ŠΝ
KISKA (T-AE 35)............. S S S S S S S S S S - - - - -TG - S S S S S S S S S S S S -@’e–ς•β‹‹ŠΝ
FLINT (T-AE 32)............. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S S S S S S S S@’e–ς•β‹‹ŠΝ
RAPPAHANNOCK (T-AO 204)..... - - - S S - S S S - - - - - - - - - - - - - - - - S S S S -@ƒ^ƒ“ƒJ[
MAERSK RHODE ISLAND (T-AO).. - - - - S S S - - - - S S Y Y Y - - - - - - - - - - - - - -@ƒ^ƒ“ƒJ[
TRANS PACIFIC (T-AO)........ - - - Y Y - - - - - - - - -=TG= - - Y Y - - - - - - - - - -@ƒ^ƒ“ƒJ[

.(CARGO SHIPS)............. 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . .30 
JACK LUMMUS (T-AK 3011)..... -=WB= - - - - - - - - S S S S S S - - - - Y Y Y Y Y - - - -@Ž–‘OWΟŠΝ
POMEROY (T-AKR 316)......... S S S S S S S S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -@ŽΤ—Ό‰έ•¨—A‘—ŠΝ
WESTPAC EXPRESS (T-AKR)..... - - - - - - - - -==NH==WB - - - - - - - - - - - - - - -(IW)@‚‘¬—A‘—‘D
INDUSTRIAL CENTURY (T-AK)... - - - - - - - - - - - - - - -NH - - - - - - - - - - - - - -@‰έ•¨‘D

.(SURVEYLANCE SHIPS etc.).. 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . .30 
OBSERVATION ISLAND(T-AGM23). - - H H - - - - - - - - - - - - S S S S S S - - - - - - - -@ƒ~ƒTƒCƒ‹’ΗΥŠΝ
IMPECCABLE (T-AGOS 23)...... H H H H H H H H H H H H - - - - - - - - - - - - - - - - - -@‰Ή‹Ώ‘ͺ’θŠΝ
LOYAL (T-AGOS 22)........... H H H H H H H H H H H H - - - - - - - - - - - - - - - - - -@‰Ή‹Ώ‘ͺ’θŠΝ
CORY CHOUEST (T-AGS)........ - - - - - - - - - - - - - - - - - -NH - - - - H H H H H H H@‰Ή‹Ώ‘ͺ’θŠΝ
BOWDITCH (T-AGS 62)......... S S S S S S S S S S S - - - - - - - - - - - - - - - - - - -@ŠC—m’²Έ‘D
MARY SEARS (T-AGS 65)....... - - - - - - - - - - - - - - - - - -====NH==== - - - - - - -@ŠC—m’²Έ‘D
...2007.11...NOVEMBER...... 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . .30 

bHOMEb SASEBOb OKINAWA b SEA b