‚Q‚O‚O‚W”N‚PŒŽ‘S‘Šρ`σ‹΅

‚xF‰‘{‰κA‚rF²’•ΫA‚gF‰‘•l‚m‚cAWBFƒzƒƒCƒgƒr[ƒ`ANHF“ί”eŒR`ATGF“VŠθŽV‹΄AHKF`APTFƒsƒ‡ƒ“ƒeƒN

.(YOKOSUKA)................ 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . . .31
BLUE RIDGE (LCC19)......... Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - - -WB - -===HK=== —g—€ŽwŠφŠΝ
KITTY HAWK (CV63).......... Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ‹σ•κ
COWPENS (CG 63)............ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y/Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y „—mŠΝ
SHILOH (CG 67)............. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - - - - - - - - - - - - -@„—mŠΝ
CURTIS WILBUR (DDG54)...... Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ‹μ’€ŠΝ
JOHN S McCAIN (DDG56)...... Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y/Y Y Y Y Y Y Y Y ‹μ’€ŠΝ
FITZGERALD (DDG 62)........ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y@‹μ’€ŠΝ
STETHEM (DDG 63)........... Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - - - - Y Y Y Y Y Y Y/Y Y Y Y Y Y Y Y@‹μ’€ŠΝ
LASSEN (DDG 82)............ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - - - Y Y Y Y Y Y Y@‹μ’€ŠΝ
McCAMPBELL (DDG 85)........ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - - - - - - - -WB - - - - -@‹μ’€ŠΝ
MUSTIN (DDG 89)............ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y@‹μ’€ŠΝ

.(SASEBO).................. 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . . .31 
ESSEX (LHD 2).............. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S - - - -=WB= -@—g—€ŠΝ
JUNEAU (LPD 10)............ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S@—g—€ŠΝ
HARPERS FERRY (LSD 49)..... S S S S S S S S S - - - S S - S S S S S - S S S ====WB===== -@—g—€ŠΝ
TORTUGA (LSD 46)........... S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S - - -=WB= -@—g—€ŠΝ
GUARDIAN (MCM5)............ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S - -@‘|ŠC’ψ
PATRIOT (MCM7)............. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S - -@‘|ŠC’ψ
SAFEGUARD (ARS 50)......... S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S - ====NH===== -WB@‹~“οŠΝ

.(SUBMARINE)............... 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . . .31 
JEFFERSON CITY (SSN 759).... - - - - - - - - - - - - - S - - - S - - - - - - - - - - - - -@Œ΄φ
TOPEKA (SSN 754)............ S S S S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -@Œ΄φ
BUFFALO (SSN 715)........... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -WB - - -WB - -@Œ΄φ
PASADENA (SSN 752).......... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -WB - - -WB@Œ΄φ

.(SUPPORT SHIPS)........... 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . . .31 
SHASTA (T-AE 33)............ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S - - - - - - - - - -@’e–ς•β‹‹ŠΝ
KISKA (T-AE 35)............. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S S - Y - - - - -@’e–ς•β‹‹ŠΝ
RAPPAHANNOCK (T-AO 204)..... - - - - - - - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S/S S - -@ƒ^ƒ“ƒJ[
JOHN ERICSSON (T-AO 194).... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=WB= - - - - - - S S S@ƒ^ƒ“ƒJ[
MAERSK RHODE ISLAND (T-AO).. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y Y Y - - - - - - - - - -@ƒ^ƒ“ƒJ[
TRANS PACIFIC (T-AO)........ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H H Y - - -WB - -@ƒ^ƒ“ƒJ[
SALVOR (T-ARS 52)........... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y Y Y - - - - -@‹~“οŠΝ 

.(CARGO SHIPS)............. 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . . .31 
ALEX BONNYMAN (T-AK 3003)... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S S S S S - Y Y Y Y@Ž–‘OWΟŠΝ
HARRY MARTIN (T-AK 3015).... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S@Ž–‘OWΟŠΝ
WESTPAC EXPRESS (T-AKR).....===NH===RB H PT ===============NH=================== -===NH===@‚‘¬—A‘—ŠΝ
ANNE SCAN (T-AK)............ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NHTG - - - - -@‰έ•¨‘D

.(SURVEYLANCE SHIPS etc.).. 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . . .31 
OBSERVATION ISLAND(T-AGM23). S S S S S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -@ƒ~ƒTƒCƒ‹’ΗΥŠΝ
CORY CHOUEST (T-AGS)........ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -==NH== - - - - - -@‰Ή‹Ώ‘ͺ’θŠΝ
VICTORIOUS (T-AGOS 19)...... - H H H H H H H H - H H H H H H H H H H H H H H H - - - - - -@‰Ή‹Ώ‘ͺ’θŠΝ
EFFECTIVE (T-AGOS 21)....... - - - - - - H H H H H H H H H H H H - - - - - - - - - - - - -@‰Ή‹Ώ‘ͺ’θŠΝ
LOYAL (T-AGOS 22)........... - - - - - - - - - - - - - - - - -=WB= - - - - - - - S S S S S@‰Ή‹Ώ‘ͺ’θŠΝ
IMPECCABLE (T-AGOS 23)...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -==NH== - - - - - - -@‰Ή‹Ώ‘ͺ’θŠΝ
BOWDITCH (T-AGS 62)......... H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S S S S@ŠC—m’²Έ‘D
...2008.1....JANUARY....... 01 . . .05 . . . .10 . . . .15 . . . .20 . . . .25 . . . . .31 

bHOMEb SASEBOb OKINAWA b SEA b